Mezi akcionáře Sparty vstupuje nový člen - společnost Ledvické uhlí a.s. Tato firma odkoupila od ČKD Kutná Hora všechny její akcie a stala se tak největším akcionářem Sparty. Nadále zůstávají jako akcionáři Silnice Čáslav, město Kutná Hora a TJ.

Na valné hromadě společnosti byl představen nový akcionář a valná hromada zvolila nové představenstvo ve složení: Adam Dušek, Ivo Šalátek, Tomáš Havlíček.V pondělíráno se představenstvo poprvé sešlo a zvolilo za předsedu Adama Duška (zastupuje akcionáře Ledvické uhlí a.s.).

O dalším vývoji vás budëme informovat.

Zdroj:www.spartakh.cz