Nepodmíněné tresty

1 SU: Pavel Franc (Křesetice) - od 13. 6. 2010, Př.I/1
1 SU: Tomáš Cudlín (Zruč n. S.) - od 13. 6. 2010, Př.I/6a
7 SU: Josef Spěvák (Vrdy) - od 13. 6. 2010, Př.I/3b

Na návrh KR

3 měsíce: Michal Veliký (rozhodčí) - od 17. 6. do 16. 9. 2010, Př.III/3
Zákaz výkonu funkce rozhodčího.

Neprojednáno

Michal Mlynka (Vrdy) - nesrovnalosti v zápise o utkání

Ostatní

Do příští DK dne 23. 6. 2010 v 16 hod. se dostaví k objasnění nesrovnalostí vyloučení hráče v utkání Slavoj Vrdy – SK Malešov tito jmenovaní:
Josef Spěvák (Vrdy) - kapitán
Viktor Truksa (Vrdy) - zástupce kapitána
Michal Mlynka (Vrdy) - hráč
Václav Pleva (Vrdy) - hráč
Jaroslav Procházka (Vrdy) – vedoucí mužstva

Dnem 17. 6. 2010 mají hráči zastavenou činnost do vyřešení případu: Michal Mlynka, Václav Pleva.

DK ruší pořádkovou pokutu 500,- Kč pro Sokol Kaňk ze zápisu DK č. 27.

DK uděluje Sokolu Kaňk poř. pokutu dle RMS čl.19 písm. r) ve výši 4.000,- Kč za znevážení soutěže.

DK uděluje SK Nepoměřice poř. pokutu dle RMS čl.19 písm. r) ve výši 2.000,- Kč za znevážení soutěže.

DK uděluje Slavoj Vrdy poř. pokutu dle RMS čl.19 písm. b) ve výši 2.000,- Kč za nedostavení se k utkání Kácov – Slavoj Vrdy „B“ po předchozí písemné omluvě.

MIROSLAV ZVOLÁNEK