Nepodmíněné tresty

6 SU -Osztatní Ladislav (Kluky, od 26. října). 2 SU -Michalec Luboš (Nové Dvory, od 25. října),Bášti Ladislav (Suchdol).1 SU -Reichman Zdeněk (Nové Dvory, od 25. října),Laudát Jan (Červené Janovice),Lhoták Tomáš (Malín),Babák Martin(Zbýšov),Hampl Petr (Suchdol),Spáčil Jakub (Sedlec),Radovnický Václav (Horušice).

Neprojednáno

Solnař Marek (Kácov) -chybí náležitosti, Schneiderwind Zdeněk (Žleby) - nesrovnalosti v zápise o utkání, Kulka Michal (Žleby) nesrovnalosti v zápise o utkání. Všichni jmenovaní mají pozastavenou hráčskou činnost.

Ostatní

Oddíl kopané SK STČS Kluky se trestá pokutou 100,- Kč za opakované nezaslání náležitostí k projednání přestupku hráče.

DK trvá na dostavení se dne 11. listopadu 2009 v 16.00 hod. AR2 Karla Nezbedy k objasnění události v utkání OP dorostu sk.“A“ Sokol Vlkaneč – FK Ajax Štrampouch.