A právě na tato hřiště se celkem sešlo neskutečných 330 dětí z čáslavských mateřských škol a prvních a druhých tříd ZŠ Sadová. „Je možné, že jich je o pár víc, spočítat se to dá těžko," sledoval zaplněnou plochu trenér mini přípravek Libor Tichý, který se svým týmem akci připravoval.

„Máme tu sedmnáct jedinečných stanovišť, kde se děti i paní učitelky mohou do sytosti vyřádit a vyzkoušet si nejrůznější pohybové aktivity přizpůsobené nejmenším dětem. Ještě, že na naši travnatou plochu navazuje i umělka, jinak nevím, kam by se nám všechny děti vešly," smál se trenér, kterého vysoká účast a tím i podpora akce mateřskými školami i školou základní potěšily.

| Video: Youtube

Protože akce tohoto tématu podporuje i město Čáslav, zavítal mezi děti i místostarosta města Čáslav Vlastislav Málek: „Jako bývalý hráč zdejšího klubu jsem rád, že se pořádají akce, které vedou děti k fotbalu, potažmo ke sportu vůbec. Město určitě tyto a jim podobné sportovní festivaly vnímá velice pozitivně a jednoznačně vítá."

Nicméně, největší odměnou pro všechny byl radostný křik, zápal, nadšení pro hru a úsměvy na rtech všech dětí, které se na hřištích pohybovaly. Koneckonců nám to potvrdila i učitelka Jana Veselá z MŠ Bojovníků za svobodu: „Pozvání pana Tichého jsme rádi přijali, líbila se nám myšlenka sportovního dopoledne s cílem přivést děti k pohybu a ještě k tomu na čerstvém vzduchu, i když ten byl dnes vskutku čerstvý, což dětem ani nevadilo, naopak, ze hřiště odcházeli nadšení, plní dojmů a sportovních zážitků." 

Václav Vondra