Blok výuky

čtvrtek 14. 3. 2013, 16:00 - 20:00 (Čáslav)
sobota 16. 3. 2013, 8:00 - 19:00 (Čáslav)
neděle 17. 3. 2013, 8:00 - 18:00 (Čáslav)

Doškolení: sobota 16. 3. 2013

Rozpis jednotlivých přednášek a lektorů obdržíte emailem před začátkem kurzu. Přihlášky ke studiu jsou zaslány společně s oznámením o konání kurzu. Vyplněné přihlášky je pak možné zaslat poštou na adresu OFS Kutná Hora nebo emailem na adresu ofs.kh@seznam.cz. Případné dotazy pokládejte na email: vaclav.vondra@centrum.cz!

Cena kursu je 1.000,- Kč, doškolení 400,- Kč. V této ceně je zahrnut pronájem učeben, hřiště, učební pomůcky a učebnice, odměny lektorů. Peníze je možné zaslat bankovním převodem, na účet:
Číslo - účtu : Komerční banka a.s. - č.ú. 107-418050267/0100, variabilní symbol rodné číslo před lomítkem.
Platbu v hotovosti můžete provést proti příjmovému pokladnímu dokladu přímo na kursu.

Uchazeči o studium si sebou na kurs přinesou:
občanský průkaz (pas)
potvrzení o zaplacení kursovného (v případě, že nebudete platit v hotovosti na místě)
tréninkové oblečení a obuv

ofs