V roce 2009 vstoupil do naší akciové společnosti akcionář Ledvické uhlí, a.s. a zvolil si sám do představenstva p. Adama Duška na valné hromadě a odvolal p. Tomáše Havlíčka. Pan Adam Dušek jako předseda řešil otázky Sparty ČKD Kutná Hora, a.s. (dále jen Sparta) nárazově 3 měsíce a podal rezignaci. Dal plnou moc p. Jaroslavu Matějkovi a Spartu nechal bez finančních prostředků. Semknutím všech funkcionářů, trenérů, vedoucích mužstev a hráčů klubu za pomoci akcionářů Silnice Čáslav-Holding, Města Kutná Hora a sdružení FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora (předseda p. Václav Vančura) uhradila Sparta všechny provozní náklady.

Výsledkem byl postup A-mužstva do krajského přeboru, mládežnická mužstva zůstala v krajských soutěžích, ženy ve III. lize. Připravili všichni společně úspěšně podzimní sezonu po sportovní, provozní i finanční stránce. Za tuto dobu měli zájem o provoz Sparty pouze tři akcionáři a to Silnice Čáslav-Holding, Město Kutná Hora a FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora.

O to větší překvapení pro Spartu bylo, když se dozvíme z týdeníku TEP, že byl bezdůvodně odvolán p. Ivo Šalátek z představenstva a nově zvolen akcionářem Ledvické uhlí, a.s. na valné hromadě p. Adam Dušek pouze sám. První jeho krok byl, že zablokoval platby z účtu a převedl přístup k účtům akciové společnosti na sebe.

Volba p. Adama Duška a jeho jednání způsobilo, že projednané finanční prostředky se sponzory byly pozastaveny. Podotýkáme, že k 20. 8. 2010 byly všechny provozní náklady Sparty uhrazeny. Dluhy nejsou hrazeny od doby příchodu p. Adama Duška, který žádné finanční prostředky do Sparty nevložil. Proto byla svolána schůzka na úterý 5. 10. na Spartě za účasti p. Adama Duška, Radima Truksy, Jaroslava Matějky, Zdeňka Morávka, Pavla Růžičky (kapitán A-týmu) a byl pozván i p. Emil Moravec, předseda dozorčí rady, a i když slíbil účast, tak bez omluvy nepřišel.

Cílem schůzky bylo projednat finanční prostředky na provoz Sparty. Pan Adam Dušek slíbil, že projedná finanční prostředky do čtvrtka. Ve čtvrtek prohlásil, že je nesehnal a hráči ať k pohárovému utkání nejezdí, když nechtějí. Mimo jiné, uvedené pohárové utkání Sparta vyhrála 5:0 a postoupila do dalšího kola. Poznámka – hráči žádali zaplacení peněz od počátku podzimní sezony, které díky zvolení p. Adama Duška do představenstva Sparty nemá a od sponzorů je obtížně získá.

Jsme přesvědčeni, že Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. bude funkční i nadále pomocí 3 akcionářů tj. Silnice Čáslav-Holding, Město Kutná Hora (nově zvolených zastupitelů), FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora, a že všichni hráči, trenéři, funkcionáři uděláme vše, co je v našich silách a dokončíme úspěšně podzimní sezonu.

Na závěr žádáme, aby p. Adam Dušek urychleně svolal řádnou valnou hromadu Sparty ČKD Kutná Hora, a.s. s programem:
1. schválení auditované závěrky za rok 2009
2. odstoupení p. Adama Duška z funkce předsedy představenstva a zvolení nových členů, které si delegují výše uvedení 3 akcionáři.

Děkujeme za podporu kutnohorské veřejnosti a chceme tímto zamezit dalším nepravdivým informacím.

Radim Truksa, sportovní manažer
Jaroslav Matějka
, hospodář a sekretář
Zdeněk Morávek
, správce
Pavel Růžička
, kapitán
a hráči A-mužstva