Program začíná ve 12:00 besedou o historii močovického fotbalu, následuje utkání přípravek, kterou doprovodí beseda o žákovské kopané. Utkání starých gard Močovic a Bohemians začíná v 18:00 po předání čestných uznání. Posledním bodem programu je beseda s Antonínem Panenkou, Karolem Dobiášem a dalšími, po které následuje večerní zábava a ohňostroj.