Na plánované schůzi se mělo jednat pouze o jednom bodu, a to, koho bude volit kutnohorský fotbalový svaz na předsedu Českomoravského fotbalového svazu. Jenže už dopis podepsaný čtyřiadvaceti kluby z Kutnohorska, který do redakce Kutnohorského deníku tenkrát přišel, nechal tušit, že jednání neproběhne jen tak, ale bude rozšířeno o další nové body.

Co se dalo čekat, se po krátké chvíli na zasedání také stalo. Jen co dal možnost přednášející Jaroslav Sadílek návrh na doplnění programu schůze, přihlásil se o slovo Dušan Roubíček, zástupce Chotusic. „Dovolil bych si na valné hromadě navrhnout bod, ve kterém bychom projednali odvolání stávajících členů výkonného výboru OFS Kutná Hora včetně jeho předsedy a jako podbod volby nových členů výkonného výboru včetně nového předsedy,“ zněla tenkrát Roubíčkova slova.

Tento návrh přítomní delegáti z jednotlivých klubů svým hlasováním odsouhlasili (pro bylo 23 z 31 hlasujících) a valná hromada tak dostala nový spád. Po drobných technických komplikacích a několika námitkách na doslovné plnění všech platných fotbalových řádů se mohlo jít volit. Stávající výkonný výbor OFS Kutná Hora byl po tajné volbě kompletně odvolán. Jednotlivé hlasy: Lubomír Ledvina (21 pro odvolání - 7 proti odvolání - 2 neplatné), Eduard Herda (18 – 9 – 3), František Nejedlo (20 – 7 – 3), Vlastimil Kafka (21 – 6 – 3), Pavel Pospíšil (18 – 9 – 3).

Po tomto hlasování se o slovo znovu přihlásil Dušan Roubíček, který v tu chvíli valnou hromadu vedl a dal podmět přítomným, aby navrhli nového předsedu OFS Kutná Hora. Ti se shodli právě na Roubíčkovi, který za nominaci poděkoval a po druhé volbě valné hromady, tentokrát už veřejné (pokud je na předsedu pouze jeden uchazeč nevolí se tajně), se s mandátem 16 hlasů (nadpoloviční většina, přítomných zástupců bylo 31) stal novým předsedou Okresního fotbalového svazu Kutná Hora. „Děkuji za důvěru, kterou ve vás doufám nezklamu,“ řekl krátce po svém zvolení nový první muž fotbalu na Kutnohorsku.

Třetí hlasování se týkalo výkonného výboru, který rovněž prošel důkladnou očistou. Jednalo se nejspíše o nejlehčí volbu dne. Bylo potřeba šest jmen, která valná hromada dala lehce dohromady a po druhé tajné volbě je i odsouhlasila. Jmenovitě: Martin Jansa (22 pro zvolení), Roman Kalaš (22), Lubomír Tvrdík (24), Karel Mikeš ml. (24), Miroslav Zvolánek (22) a Zdeněk Čáp (21).

Až po tomto dvouhodinovém martýriu se dostalo na jediný bod, který měl být na valné hromadě řešen, a to, kdo bude volen za Kutnohorsko na předsedu ČMFS. Přítomní funkcionáři se skoro jednomyslně postavili za kandidaturu Ivana Haška, který dostal 25 hlasů.

A co si myslí odvolaný předseda Lubomír Ledvina? „Tak trochu jsem to čekal a počítal jsem s tím. Jít za někým a říci si o hlasy je nefér. To jsem já nikdy nedělal. Dělal jsem práci, co jsem měl rád a dělal jsem jí, tak jak jsem uměl. Pro fotbal jsem něco udělal a za tím si stojím. Pokud by nové vedení chtělo s něčím pomoci, tak se tomu bránit nebudu,“ uvedl po završení valné hromady pro Deník Ledvina.