„V sobotu dne 15. 4. 2017 před utkáním Sedlec A – Kaňk A oznámil trenér Luboš Votava kabině mužstva, že vzhledem k disciplinárnímu trestu a celé kauze kolem něho, končí okamžitě ve funkci trenéra A-mužstva TJ Viktoria Sedlec. Jako důvod odchodu uvedl budoucí snahu o očištění svého jména, vzhledem k nepravdivým vyjádřením předsedy disciplinární komise Okresního fotbalového svazu, které byly publikovány v okresním tisku, a snahu o to, aby jeho kauza nebyla spojována s naší TJ a naším fotbalovým mužstvem. Rozhodnutí trenéra jsme přijali.

Okresní fotbalový svaz Kutná Hora v minulosti řešil některé mé podněty a připomínky.

Například jsem se chtěl podívat do účetnictví. Myslel jsem, že jako dlouhodobý člen FAČR a dlouhodobý funkcionář oddílu, který do svazu přispívá finančně, mám na toto právo. Po dlouhém dopisování mi možnost byla odmítnuta s tím, že se mám zeptat na konkrétní otázky. Jak se můžete zeptat na konkrétní otázky, když nevíte, co v účetnictví je?

Dlouhodobě kritizuji existenci vyhlašovacího aktivu. Jsem přesvědčen, že si hráči všech vítězných oddílů zaslouží oslavu přímo na hřišti s pohárem, nikoliv za 14 dní někde v hospodě pouze vybraní funkcionáři a hráči, kteří zrovna mohou. Určitě vyhlašovací aktiv stojí nějaké peníze, které by potřebovaly oddíly na mládež.

Nechápu stále a upozorňoval jsem na umožnění zneužívání hlášenek, kdy si mužstvo vybírá termín zápasu podle toho, kdy hraje A-mužstvo soupeře.

V poslední době jsem se snažil bezvýsledně o zprůhlednění nasazování rozhodčích. Oslovil jsem výkonný výbor a odpověď jsem oficiálně nedostal (pouze telefonický rozhovor s předsedou). Odpověď mi poslala komise rozhodčích, tzn. ta komise, na kterou si stěžuji (!?). Byl jsem komisí rozhodčích nazván lhářem. Nebudu mluvit o minulých sezonách, to si může každý vyhodnotit sám. Jako příklad v sezoně 2016/2017 uvádím nasazení rozhodčího z Kolínska, který zatím pískal OP třikrát, a to vždy jednomu konkrétnímu mužstvu a vždy to byl problém. Náš oddíl hrál místní derby a delegace byla obsazena na sobotu (!) rozhodčím z Kolínska, který píská normálně daleko vyšší soutěže, než je OP. Dotazem na OFS Kolín mi bylo sděleno, že výběr utkání, na který májí delegovat rozhodčího oni, provádí OFS Kutná Hora. Chtěl jsem, aby nasazování rozhodčích bylo transparentní a mělo nějaký systém, např. losováním, nebo zamezením opakování se stále stejné skupiny rozhodčích (např. čtyři rozhodčí pískají jednomu mužstvu z dvaceti doposud odehraných utkání jedenáct utkání). Komise rozhodčích mi odpověděla, že je to náhoda, že současný systém vyhovuje, žádné jiné, než moje připomínky nemá, a že si vyhrazuje právo na připomínky obdobného typu neodpovídat.

Dále jsem žádal výkonný výbor o sdělení, jak byly potrestány ty oddíly, vzhledem k blížícímu se termínu volných přestupů, které do systému zadaly v loňském roce přestup bez vědomí hráče. Opět bezvýsledně.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se snažím o změnu některých skutečností, které jsou pro OFS nepříjemné. Jsem přesvědčen o tom, že každý podnět, dotaz či stížnost našemu oddílu nepomáhá, a proto rozhodnutí trenéra Luboše Votavy chápu.

Trenérovi Luboši Votavovi chceme za dlouholetou práci pro naši TJ poděkovat. Vzhledem k tomu, že není ze Sedlce, tak jsme zpočátku byli k jeho nadšení zdrženliví. Přesvědčil nás všechny, že je fotbalu ochoten dávat všechen svůj volný čas. Celou dobu trénoval bez jakékoliv odměny a náhrady za cestovné. Myslíme, že na okrese moc takových nezištných nadšenců není. Do fotbalu v Sedlci naopak přinášel jak materiální zabezpečení, tak pokud bylo potřeba, tak i finanční.

Přejeme mu do dalšího osobního života hodně úspěchů a brzký návrat k fotbalu. Náš stadion má pro trenéra Luboše Votavu vždy dveře neustále otevřené a nezmění to žádné absurdní rozhodnutí disciplinární komise.“

Za TJ Viktoria Sedlec Jiří Vopatřil, místopředseda