Pan David spolupracoval s redakcí Kutnohorského deníku mnoho let a naše noviny obohacoval o své vtipné i trefné názory na aktuální dění. Díky němu byly naše noviny pestré o mnoho dobových sportovních fotografií i historických perliček.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 5. května v 11.45 hodin v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře.

Nikdy na vás nezapomeneme, pane Davide. S úctou na vás bude vzpomínat vaše redakce Kutnohorského deníku.