Galerie: Getsemanská zahrada v Jeruzalémě

Kámen posledního pomazání Ježíše Krista. Ježíšova modlitební skála v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Getsemanská zahrada v Jeruzalémě. Kostel Všech národů v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Všech národů v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Všech národů v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Hrobu Panny Marie v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Hrobu Panny Marie v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Hrobu Panny Marie v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Kostel Hrobu Panny Marie v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě. Getsemanská zahrada v Jeruzalémě. Getsemanská zahrada v Jeruzalémě. Getsemanská zahrada v Jeruzalémě. Kidrónské údolí u Getsemanské zahrady v Jeruzalémě. Olivová hora nad Getsemanskou zahradou v Jeruzalémě. Kidrónské údolí u Getsemanské zahrady v v Jeruzalémě. Město Davidovo, v pozadí mešita al-Aksá na Chrámové hoře. Město Davidovo, v pozadí mešita al-Aksá na Chrámové hoře. Dlažba, na které stál Ježíš, když nad ním vynášel verdikt Pilát Ponský. Hora Sion. Místo poslední večeře Páně, zesnutí a nanebevzatí Panny Marie i posledního odpočinku krále Davida.