Galerie: Otevírání kvevri a lisovaní rmutu ve Vinných sklepech v Kutné Hoře