Galerie: Smuteční oznámení zesnulých v roce 2021

Ilustrační foto. Smuteční oznámení: Drahoslava Linhartová. Smuteční oznámení: Miloslav Málek. Smuteční oznámení: Daniela Šťastná. Smuteční oznámení: Květoslava Ryšánová. Dlouholetý hajný Josef Sůva z Dubiny v červnu roku 2010 při slavnostním setkání u příležitosti ukončení druhé etapy díla Zručský zámek ožívá. Smuteční oznámení: Václav Němec. Smuteční oznámení: Stanislav Pekárek. Smuteční oznámení: Ing. Michal Jakubík. Smuteční oznámení: Miloslava Štajnerová. Smuteční oznámení: Slavomír Vyčítal. Dlouholetý kovář Slavomír Vyčítal z Nové Lhoty v květnu roku 2018 na vernisáži výstavy 'Čáslav 1918' k 100. výročí vzniku Československé republiky. Tehdy zapůjčil dokumenty, které se týkaly návštěvy Tomáše Garrigue Masaryka v Čáslavi roku 1922. Smuteční oznámení: Emil Eger. Smuteční oznámení: Alois Horáček. Smuteční oznámení: Josef Bárta. Smuteční oznámení: Hana Komendová. Smuteční oznámení: Božena Svobodová. Smuteční oznámení: Marie Nováková. Smuteční oznámení: Antonín Houska. Smuteční oznámení: Libuše Kvasňová. Smuteční oznámení: Robert Kryštof. Smuteční oznámení: Zdeněk Špatenka. Smuteční oznámení: Anna Knittichová. Smuteční oznámení: Ing. Pavel Záruba. Smuteční oznámení: Růžena Chrtková. Smuteční oznámení: František Novotný. Smuteční oznámení: Božena Valášková. Smuteční oznámení: Danuška Mladá. Smuteční oznámení: Vladimír Kocián. Smuteční oznámení: Jaroslava Bártová. Smuteční oznámení: Jiří Krčík. Smuteční oznámení: Slávek Vostrovský. Smuteční oznámení: Miloslav Faltín. Smuteční oznámení: Ludmila Krňanská. Smuteční oznámení: Josef Marek. Smuteční oznámení: Milan Burda. Smuteční oznámení: Ing. Václav Zumr. Smuteční oznámení: Marie Kolářová. Smuteční oznámení: Ing. Josef Hájek. Smuteční oznámení: Lenka Nedorostová. Smuteční oznámení: Jiří Zlatohlávek. Smuteční oznámení: Vladimír Vachoušek. Smuteční oznámení: Ladislav Nezbeda. Smuteční oznámení: Ladislav Smetánka. Smuteční oznámení: Miloslav Drábek. Smuteční oznámení: Václav Rameš. Smuteční oznámení: Jaroslava Kudrnová. Smuteční oznámení: Jan Ulovec. Smuteční oznámení: František Hobza. Smuteční oznámení: Ladislav Bláha. Smuteční oznámení: Milada Novotná. Smuteční oznámení: Jan Brunclík. Smuteční oznámení: Josef Loužil. Smuteční oznámení: Jaroslava Horká. Smuteční oznámení: Jaroslav Komberec. Poslední rozloučení: JUDr. Jan Mařík. Smuteční oznámení: Josef Kroutil. Smuteční oznámení: Lenka Skočdopolová. Smuteční oznámení: Mgr. Jindřich Kozák. Smuteční oznámení: Zdeněk Audi. Smuteční oznámení: František Ducheček. Smuteční oznámení: Marie Jandová. Smuteční oznámení: Milan Rokos. Smuteční oznámení: Marie Haufová. Poslední rozloučení: Josef Bobek. Smuteční oznámení: Ludmila Štípková. Smuteční oznámení: Ludmila Hamralová. Smuteční oznámení: Milada Vrbová. Smuteční oznámení: Josef Láznička. Smuteční oznámení: Miloslav Štěrba. Smuteční oznámení: Dagmar Berková. Smuteční oznámení: Jiří Cypra. Smuteční oznámení: Jiří Šmíd. Smuteční oznámení: Blažena Hortenská. Smuteční oznámení: Emilie Vavřinová. Smuteční oznámení: Marie Chudomelová. Smuteční oznámení: Jan Šnábl. Smuteční oznámení: František Vysloužil. Smuteční oznámení: Jiří Mečíř. Smuteční oznámení: Marta Dušková. Smuteční oznámení: Věra Koudelková. Smuteční oznámení: Josef Bárta. Smuteční oznámení: Růžena Kristová. Smuteční oznámení: Alena Dalešická. Smuteční oznámení: Jiří Mucha. Smuteční oznámení: Růžena Jelínková. Smuteční oznámení: Miloslava Vančurová. Smuteční oznámení: Štěpánka Žítková. Smuteční oznámení: Petr Lenk. Smuteční oznámení: Marie Horálková. Smuteční oznámení: Jaroslav Novák. Smuteční rozloučení: Miloslava Myslivcová. Smuteční rozloučení: Vlasta Javůrková. Smuteční rozloučení: Marie Horáková. Smuteční rozloučení: Marie Blažková. Smuteční rozloučení: Květoslava Havlíková. Smuteční rozloučení: Marie Sekerková. Smuteční rozloučení: Miroslav Ronovský. Smuteční rozloučení: MUDr. Jiří Plaček. Smuteční oznámení: Josef Kodeš. Smuteční rozloučení: Jana Kampová. Smuteční rozloučení: Marie Kafková. Smuteční rozloučení: Jaroslav Pavel. Smuteční rozloučení: Peter Rakaš. Smuteční rozloučení: Božena Zdeňková. Smuteční oznámení: Zdislav Nálepka. Smuteční oznámení: Josef Beran. Smuteční oznámení: Václav Kořínek. Smuteční rozloučení: Marie Zikmundová. Smuteční rozloučení: Jiří Koukol. Smuteční rozloučení: Jana Kácovská. Smuteční oznámení: Anna Sýkorová. Smuteční rozloučení: Tomáš Bíbr. Smuteční rozloučení: Petr Mrázek. Smuteční rozloučení: Josef Hon. Smuteční rozloučení: Anna Tomsová. Smuteční rozloučení: Ing. Tomáš Fojtů. Smuteční rozloučení: Josef Čulík. Smuteční oznámení: Zdeňka Zelinková. Smuteční oznámení: František Dandáš. Smuteční oznámení: Miroslava Hájková. Smuteční oznámení: Jiří Vojáček. Smuteční oznámení: Miroslav Verunáč. Smuteční rozloučení: Miroslav Brom. Smuteční rozloučení: Miloslava Pechárková. Smuteční rozloučení: JUDr. Otto Unucka. Smuteční oznámení: Josef Novotný. Smuteční oznámení: Josef Drahokoupil. Smuteční oznámení: Ladislav Vaněk. Smuteční oznámení: Zdeněk Horký. Smuteční oznámení: Jiří Šafář. Smuteční oznámení: Marie Jeřábková. Smuteční oznámení: Marie Kovaříková. Smuteční oznámení: Jaroslava Buchlová. Smuteční oznámení: Ladislav Ryšánek. Smuteční oznámení: Jaroslav Štainer. Smuteční oznámení: Josef Semerád. Smuteční oznámení: Miroslav Horký. Smuteční oznámení: Jiří Štainer. Smuteční oznámení: Olga Stibůrková. Smuteční oznámení: Karel Lébl. Smuteční oznámení: Anežka Novotná. Smuteční oznámení: Marie Šimáčková. Smuteční oznámení: Josef Burián. Smuteční oznámení: JUDr. Iva Štěpánová. Smuteční parte: Ing. Libor Hůlka. Smuteční parte: František Suchomel. Smuteční parte: Ludmila Černá. Smuteční oznámení: Eliška Svobodová. Smuteční parte: Zdeňka Vondrová. Smuteční parte: Emilie Packanová. Smuteční parte: Josef Jonáš. Smuteční parte: Josef Pazderka. Smuteční parte: Václav Paseka. Smuteční parte: Marie Krejčíková. Smuteční parte: Jana Hájková. Smuteční parte: Libuše Dalešická. Smuteční parte: Marie Nesládková. Smuteční parte: Marie Gondová. Smuteční parte: Jiřina Kopecká. Smuteční parte: Jana Skalická. Smuteční parte: Hana Tůmová. Smuteční parte: Jaroslav Marek. Smuteční parte: Ilona Dušková. Smuteční parte: Jindřich Bláha. Smuteční parte: Emilie Kunášková. Smuteční parte: Jiří Grád. Smuteční parte: Jana Biksadská. Smuteční parte: Jaroslava Dubová. Smuteční parte: Mgr. Hana Pekárková. Smuteční parte: Věnceslava Dibelková. Smuteční parte: Josef Hadrbolec. Smuteční parte: Helena Mrázová. Smuteční parte: Petr Kubelka. Smuteční parte: Tomáš Čížek. Smuteční parte: Marie Nagyová. Smuteční parte: Marie Hyblerová. Smuteční parte: Josef Hátle. Smuteční parte: Josef Jon. Smuteční parte: Emilie Soukupová. Smuteční parte: Marie Šnajdrová. Smuteční parte: Václav Neužil. Smuteční parte: Zdeňka Jeníková. Smuteční parte: Václav Tobiáš. Smuteční parte: Jaroslav Chalupa. Smuteční parte: Anna Šimůnková. Smuteční parte: Ladislava Petržílková. Smuteční parte: Lukáš Kroutil. Smuteční parte: Anna Novotná. Smuteční parte: Jan Holas. Smuteční parte: Vlastislav Sviták.