Galerie: Svatoanenská pouť v Sudějově se slaví tradičně první víkend po svátku sv. Anny.