K jarním odběrům se přihlásilo třicet jedna dobrovolných hasičů. Největší zastoupení měli tentokrát hasiči ze Zruče nad Sázavou. Zapojilo se deset jejich členů. Na druhém místě se co do počtu umístili hasiči ze Souňova s pěti členy.

Následovaly sbory z Nových Dvorů a z Lomce, každý se čtyřmi dárci. Zapojili se také členové sborů ze Šebestěnic, Močovic a Uhlířských Janovic, jeden zástupce byl vyslán také z Církvice a z Krchleb.

Část dobrovolných hasičů ovšem daruje krev i mimo tyto hromadné akce. Na transfúzních stanicích si je vedou v evidenci, a pokud je právě jejich krevní skupina potřebná, oslovují je i v průběhu roku.

Další hromadná darovací akce se uskuteční na podzim. V Čáslavi jsou odběry plánovány na 21. listopadu, pro Kolín zatím nebyl termín stanoven.