Každý rok se zúčastňují hasičských soutěží, které se v okolí Lomce konají. „Máme mužské soutěžní družstvo. Naše umístění je většinou ke spokojenosti všech,“ uvedl velitel Lomeckých Tomáš Bárta.

Každoročně se v Lomci staví máje

Hasičský spolek byl založen patnáctého května 1937 na ustavující schůzi konané v místním hostinci u Faltina. Zahájil ji tehdejší starosta obce Josef Ložek. Přítomných padesát členů zvolilo starostou sboru Jana Vagnera.

„Každoročně pořádáme stavění máje, soutěže družstev a také ples,“ doplnil Bárta.

V letošním roce mají v plánu uskutečnit dětský hasičský den, na kterém seznámí zájemce s jejich technikou. Podle vyjádření Bárty tuto akci chtějí připravit také proto, aby nalákali do svých řad mladé požárníky.

Jediný problém, se kterým se lomečtí hasiči potýkají, je finančně nákladná údržba hasičské techniky. „Rádi bychom proto v tomto roce požádali starostu obce Úmonín o finanční podporu,“ dodal Bárta.

Lomečtí vlastní historickou hasičskou stříkačku vyrobenou v tom samém roce, kdy vznikl Sbor dobrovolných hasičů Lomec. Disponují však také modernější typem stroje PS 12.

(text připravený s pomocí dobrovolných hasičů z Lomce)