Tehdy čítal pětadvacet členů, v jejichž čele stál Václav Nigrín, první starosta sboru. Ruční, parní čtyřkolovou stříkačku získali v době svého vzniku od banky Slávia Čáslav.

Už v roce 1927 zakoupily obce Potěhy a Tupadly sboru motorovou stříkačku, která tehdy stála čtyřicet tisíc korun. Členové sboru pracovali za první i druhé světové války neustále, jejich činnost v nelehké době neustala. Tehdejšího člena Karla Michálka zastřelili Němci při jejich odzbrojování v roce 1945 u obce Horky.

Svou činnost potěžští hasiči nikdy nepřerušili a lidem vždy nezištně pomáhali. Ani v konání kulturních akcí nezaostávali. Od svého vzniku uspořádali do minulého roku sto dvacet devět plesů. V Potěhách se dříve konaly i maškarní průvody, silvestrovské programy či kácení máje. Tato kulturní činnost sboru však zanikla. „Lidé přestali mít o takové akce zájem. Naposledy, když jsme udělali v místním sále taneční zábavu, přišlo žalostně málo lidí,“ doplnil Jelínek.

Významnou událostí bylo sto třicáté výročí založení sboru v roce 2007. Soutěže pro děti, výstava historické techniky, ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel, požární útok žen či taneční zábava byla součástí jednodenních oslav.

Nyní čítá sbor dvaatřicet členů. K největším úspěchům v hasičských soutěžích patří letošní druhé místo na okrskové soutěži v Hostovlicích. V loňském roce v Drobovicích na okrskové soutěži vybojovalo soutěžní družstvo Potěh druhou pozici.

„Spíš nám jde o to zasahovat než soutěžit, ale sportování nás také baví,“ uvedl starosta sboru Ondřej Ašenbrenner.

Z dotací dovybaví zásahovou jednotku

K vybavení hasičů patří dopravní automobil pro posádku A 30, cisternová automobilová stříkačka CAS 25, stříkačka PPS 12, vysílačky, zařízení pro hlášení požárů, cvičné ochranné obleky pro většinu mužstva a čtyři kompletní zásahové obleky.

„Prostřednictvím Obecního úřadu jsme žádali kraj o dotaci. Ta nám byla již přislíbena. Prostředky využijeme na dovybavení celého družstva kompletním zásahovým oblečením včetně rukavic, helem a bot. Hlavně chceme koupit zásahovou proudnici, u které se dá seřizovat rozptyl,“ upřesnil starosta Ašenbrenner.

Rádi by dle jeho slov také z dotace pořídili motorovou pilu s tím, že bude mít i minimálně sedm členů jednotky školení na její používání při zásahu. „S lepším vybavením se přiblížíme profesionálům, kteří nás budou moci přivolávat nejen k požárům,“ doplnil Ašenbrenner.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.