V témže roce obecní zastupitelstvo objednalo pro hasiče dvouproudní stříkačku značky Smékal, která je chloubou Jindických dodnes.

Důležitým mezníkem byl pro sbor rok 1983, kdy zásluhou Antonína Miškovského mladšího vznikl klub mladých požárníků. V jeho řadách stanuli Libor, Zdeněk a Radek Miškovští, Jaroslav, Jiří a Radek Fantovi, Radek Kadlec, Petr Lejnar, David Ladomirjak, Hana a Eva Svobodovi, Vítek Šibrava, Ladislav Horvát, Jiří Batelka, Dana Batelková, Ilona Šťastná, Jaroslav a Tomáš Střihavkovi.

„Pravidelně jsme se scházeli a zúčastnili jsme se mnoha soutěží, na kterých jsme získali spoustu ocenění. Některé poháry máme vystavené v místní hospodě,“ uvedl člen jindického hasičského sboru Jaroslav Fanta.

V současné době má sbor sedmatřicet členů. V jeho čele stojí starosta Jaroslav Chalupa a velitel Pavel Fanta.

Jindičtí hasiči patří podle slov Václava Kodeše, člena jindického hasičského spolku, k zakladatelům Kutnohorské hasičské ligy. „Naposledy jsme se jí účastnili před třemi lety. Teď má už každý spoustu svých starostí a na soutěžení není čas,“ doplnil Kodeš.

Prioritou sboru je pořádání kulturních akcí v obci, na které jim obecní úřad poskytuje finance. Jsou jimi dětský den, hasičský ples či posvícenská zábava.

„Díky sponzorům, kteří nás finančně podporují, můžeme udělat například dětský den pro účastníky bohatší,“ dodal Fanta.