První koňskou ruční stříkačku, kterou hraběšínští hasiči od svého vzniku disponovali, měli zapůjčenou od Karla Schwarzenberga. O třiadvacet let později jim byla zdarma předána. Hraběšínskému sboru byl přidělen ochranný obvod při ohni v obcích Opatovice, Zbýšov, Třebonín, Souňov, Nová Lhota, Olšany, Chedrbí a Hološiny.

Členové sboru se od začátku aktivně věnovali kulturní činnosti. Dvaadvacátého května 1903 sehráli divadelní představení Hasičská čest.

V roce 1930 se konalo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice Hraběšínských. Při této příležitosti se také uskutečnilo okrskové cvičení a jmenování zasloužilých členů sboru Františka Zikmunda a Františka Kotvalta. Na závěr oslav uspořádali zahradní slavnost v hostinci u Fuksů.

„Ve funkcích jednatelů se do roku 1940 objevují jména Václav Pospíšil, Josef Hruška, Antonín Schovanec a Jan Šimůnka,“ uvedl nynější jednatel Jiří Malý.

Funkci starosty sboru zastávali podle slov Malého Václav Pospíšil, Václav Runčík, Karel Jiskra a Václav Hurt. „Z dalších jmen se objevují ,,bratři“ Josef Dvořák, Bohumil Zdeněk, Antonín Fuksa, František Kotvalt, František Zikmunda, Josef Klička, Jan Dvořák, Josef Oliva, Václav Hurt, Rudolf Oliva, František Čejka, Emanuel Vlk a Josef Rajdl,“ doplnil Malý.

Podle dochované dokumentace byla v roce 1944 na příkaz okupantů pořízena nová hasičská stříkačka značky Stratílek, která je podle slov Malého stále funkční. „Na tuto stříkačku byla provedena sbírka finančních prostředků, která činila necelých padesát tisíc, zbývající částku do ceny nové stříkačky, do osmdesáti tisíc, doplatil stát,“ dodal Malý.

Hraběšínští hasiči stále staví máje

Členská základna se po roce 1967 dočkala příchodu mladých členů. Byli jimi Josef Komárek, Václav Paplkhám, Miloslav Štěrba, Jindřich Krůliš, Miloslav Němec, František Klička, Karel Klusáček, Karel Lepeška.

Po roce 1974 pak do hraběšínského sboru vstupují Slavomír Kasal, Miloslav Kodeš a další členové a členky, včetně Marie Komárkové, Marie Paplhámové, Boženy Zoufalé, Boženy Štěrbové či Jiřiny Lepeškové.

V současné době čítá sbor 22 členů, patnáct mužů a sedm žen, z toho je šestnáct členů činných a šest čestných, kteří se věnují hasičině už více než čtyřicet let. Jejich velitelem je Jaroslav Kunášek starší, Jaroslav Kunášek mladší zastává post starosty hraběšínských hasičů.

Pořád mají v obci co dělat

Sbor se od svého vzniku podílel na společenském, kulturním a dalším dění v obci. „Hasiči pomáhají při výstavbách a opravách objektů v majetku obce, starají se o hasičskou techniku a organizují pouťové zábavy i stavění májí, které je spojené s bohoslužbou v zámecké kapli svatého Floriána - patrona hasičů.

Hraběšínští se dále podle konstatování Malého účastní okrskových soutěží. Organizují den a výlet dětí a pořádají společný ples spolu s Mysliveckým sdružením Hraběšín - Podskalí. „Spolu s obecním úřadem a Ondřejem Balcarem pořádají naši kluci v letošním roce již čtvrtý ročník Hraběšínského triatlonu,“ uzavřel Malý.