„Obvykle trénujeme na soutěže tak týden až čtrnáct dní dopředu. Někdy se nám daří více a někdy méně,“ řekl starosta vlkovského sboru Josef Verner.

Mladých hasičů údajně ubývá

Podle jeho slov celková profesionalizace hasičů nepřeje těm dobrovolným, mladých hasičů není mnoho a zájem je všeobecně nízký. Ve sboru například nemají jedinou ženu či dítě. V současné době čítají ve spolku jednadvacet činných členů a několik věrných přispívajících.

V roce 1903, kdy byl vlkovský sbor založen, měl sbor dvanáct členů. „Na půjčku byla zakoupena ruční koňská stříkačka. Další detaily z historie našeho sboru nejsou dohledatelné,“ uvedl starosta Verner. V šedesátých letech tehdejší Místní národní výbor Zbizuby zakoupil spolku hasičskou stříkačku PS 8.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

K jejich technickému vybavení už nyní patří motorová stříkačka PS 12, hadice a osm pracovních uniforem, které byly zakoupeny Obecním úřadem Zbizuby. Ten je jediným zdrojem financování činnosti vlkovských hasičů. Sponzora nemají. „Díky obětavé práci hasičů Vlková rozkvetla. Nyní brigády provádíme ve spolupráci s Obecním úřadem Zbizuby. Za odpracované hodiny, pak sboru obec zaplatí. Pomáhali jsme například při opravách rybníka či komunikací,“ doplnil Verner.

Stejně jako jiné sbory, tak i Vlkováci sbírají při brigádách železo. Kulturní ani společenské akce hasiči z Vlkové nepořádají. Většina členů sboru je však zároveň v tělovýchovné jednotě, která dříve připravovala dětské dny. Lidé o tyto akce však přestali podle Vernera jevit zájem. Na zábavy či plesy obec nemá ani prostory. „Účastníme se pálení čarodějnic. Dbáme na jejich bezpečný průběh, aby nedošlo k nějakému neštěstí při manipulaci s ohněm,“ dodal na závěr Verner.