Dále se sbor může pochlubit dvěma mladšími družstvy, dvěma družstvy starších hasičů a jedním družstvem dorostu. „Družstvo dorostu je smíšené, jsou tu chlapci i děvčata. Dorostenců není tolik, abychom z nich udělali dvě samostatná družstva,“ řekl Moravec s tím, že to je běžná praxe, řada dalších sborů má družstva smíšená.

Mladí hasiči trénují každý čtvrtek. A že během tréninku nelení, mohli lidé vidět například na Festivalu na zelené louce v Senetíně, kde se předvedly nejmladší děti z přípravky. „Organizátoři nás požádali, zda bychom nezpestřili pauzu mezi jednotlivými hudebními vystoupeními, a tak příchozí mohli vidět požární útok přípravky,“ uvedl vedoucí.

Všechna družstva soutěží také v lize mladých hasičů Soptík. Po druhém kole, které se konalo v Jakubu, největšího úspěchu dosáhli starší hasiči, kteří se umístili na prvním místě, nebo přípravka, která i vzhledem k věku dětí a konkurenci obsadila bramborovou pozici.