Hasičský kroužek navštěvují mladší i starší hasiči jednou týdně. Pod vedením šesti dospělých hasičů se věnují nejenom požárnímu sportu, ale i získávání praktických dovedností. „Děti se učí vázat uzly, dostanou základy zdravovědy tak, aby je dokázaly použít i v praxi a poskytnout třeba i první pomoc,“ vysvětlil velitel. Kromě toho se děti naučí pracovat v týmu a dostanou takovou průpravu, aby si poradily v nouzi.

Hasiči mají pro děti připravený i prázdninový program, a to ve formě hasičského příměstského tábora. „Místa byla asi pro 33 dětí a už jsou všechna obsazena,“ dodal velitel.

Děti budou mít bohatý denní program, nejvíce se však těší na celotáborovou hru. Ta bude sestavena tak, aby se děti formou hry a úkolů dozvěděly i něco o historii Křesetic, Kutné Hory a jejich okolí.

„Na táboře bude platit zákaz mobilních telefonů, aby si děti dokázaly poradit i bez chytrých pomocníků,“ zakončil velitel.