Hasiči mysleli i na nejmenší návštěvníky. Pro ně je připraven Stan rizik, v němž si děti mají možnost ověřit svoje znalosti týkající se požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva s preventivně výchovným programem Hasík CZ, který cílí na děti ze základních škol.

Výročí se hasiči chystají připomenout i na dni otevřených dveří, který se na jejich základně uskuteční ve čtvrtek 2. května.