Prvním vyznamenaným je Václav Venclák, narozen v roce 1943, který k dobrovolným hasičům v Přibyslavicích nastoupil v roce 1964. Začínal jako člen, později se stal jednatelem a vypracoval se až na velitele. Tuto funkci vykonával dlouhých 18 let.

Od roku 1993 je předsedou a starostou hasičského sboru a zpracovává přehled o jeho činnosti pro potřebu dalších generací. Po celý život se podílel na přípravě kulturních akcí, podílel se na přeměně rybníka na požární nádrž. Organizoval také práce na výstavbě pohostinství a hasičské zbrojnice.

Dále byl vyznamenán Karel Vyhnánek, který se narodil v roce 1942 v Soběšíně. K práci dobrovolného hasiče jej přivedl jeho otec, který byl velitelem soběšínského sboru. Dobrovolným hasičem je od roku 1958. Nejdříve působil v Soběšíně, ale poté co se oženil a získal služební byt v Kácově, přidal se ke kácovským hasičům.

Mezi léty 1985 a 2005 stál v jejich čele jako starosta. Za jeho působení byla přijata řada mladých hasičů, rozšířeno vybavení sboru a opravena hasičská zbrojnice. Dodnes se stará o kapličku svatého Floriána, kam na jeho svátek vždy pokládá kytičku.