Na startovní čáru se postavila dvě družstva domácích, dále hasiči z Vlkanče, Kozohlod, Dobrovítova, Zbýšova, Březí a Schořova. Nejdelší cestu sem vážilo družstvo z Frýdnavy u Habrů.

„Stříkačka je umístěná na platě, savice v kádi. Soutěžící mají připravené kolečko, aby mohli transportovat materiál na provedení požárního útoku ke stříkačce. Vzadu je položená figurína simulující poraněnou osobu a tu musí soutěžící na nosítkách dopravit k záchranné službě. Po provedení těchto úkonů je čeká samotný požární útok,“ popsal průběh soutěžního kola starosta pořádajících hasičů Miroslav Mládek.

Nejrychleji zvládli všechny úkony provést hasiči ze Šebestěnic, respektive družstvo B, kterým časomíra naměřila čas 85,83 vteřiny. Druhé skončilo družstvo z Frýdnavy s časem 91,30 vteřiny. Bronz zůstal opět v Šebestěnicích, s časem 99,80 vteřiny si jej vybojovalo družstvo A a na bramborové pozici skončili vlkanečští hasiči s časem 111,06 vteřiny.