Výstavu zorganizovalo Městské muzeum Čáslav ve spolupráci s dalšími institucemi. Značnou část agendy poskytlo bývalé hasičské hnutí, ovšem do expozice scházely trojrozměrné exponáty. Ty zapůjčily další instituce a na přípravě výstavy se tak podílelo Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, SDH Uhlířské Janovice, Muzeum Malešov, Jaromír Drda a SOU a SOŠ dopravní Čáslav, které nabízí studium oboru Požární ochrana.

Ze zapůjčených předmětů lze zmínit například historické hasičské přilby, které zapůjčili dobrovolní hasiči z Uhlířských Janovic. „Přilby sbírali z vlastních zájmů a za svoje finance je nechali zrestaurovat,“ prozradila Drahomíra Nováková, autorka scénáře výstavy.

Na vernisáži byly mimo jiné k vidění i kroniky, které zapůjčili čáslavští hasiči a které si návštěvníci mohli dokonce i prolistovat. K vidění jsou stále, ovšem už jsou uzavřené do vitrín. „Přála bych si, aby se podařilo obnovit sbor dobrovolných hasičů a aby nějakým způsobem navázala na tuto stopadesátiletou tradici, kterou se tu snažíme připomenout,“ uzavřela Nováková.