Z rukou starosty OSH Kutná Hora Jaroslava Duška a jeho náměstka Tomáše Moravce byl jménem dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora předán věcný dar a skleněná hasičská přilba.

Mezi gratulanty nechyběl ani Jiří Pokorný, ředitel územního odboru HZS Středočeského kraje či zástupci SDH Rohozec, kde je Mojmír Šourek členem. Dalšími hosty, kteří přišli poblahopřát, byli bývalí spolupracovníci a zástupci nositelů vyznamenání Zasloužilý hasič.

Mojmír Šourek se narodil v roce 1929 v Křeseticích na Kutnohorsku. Původně se chtěl věnovat lesnickému povolání, nakonec se však stal vyšetřovatelem a díky své zálibě v hasičství vyšetřoval především požáry.

Po srpnových událostech 1968 (v době takzvané „normalizace“ nemohl své povolání zastávat a zakotvil jako technický pracovník u bývalého Okresního výboru Svazu požární ochrany (SPO) v Kutné Hoře, odkud v polovině roku 1989 odešel do důchodu a po nějaký čas pracoval jako „brigádník“ na Okresní správě Sboru požární ochrany v Kutné Hoře.

Jeho rodný dům byl vzdálen jen 100 metrů od hasičské zbrojnice a oba jeho dědové a čtyři strýcové byli dobrovolnými hasiči, což zákonitě i jeho přivedlo do řad členů sboru dobrovolných hasičů. Absolvoval hasičský kurz na Krajském učilišti požární ochrany v Praze, hasičský samaritánský kurz, dálkově dvouletou Ústřední školu požární ochrany v Bílých Poličanech.

Získal řadu ocenění (Čestné uznání a medaile) Svazu požární ochrany. Je nositelem odznaků odbornosti SPO „Vzorný požárník I. stupně“, „Vedoucí mládeže I. stupně“ a „Rozhodčí SPO I. stupně“. V roce 1991 mu byl udělen titul „Zasloužilý člen Svazu požární ochrany ČSFR“. V období let 1991 až 1995 byl místopředsedou Okresního sdružení hasičů v Kutné Hoře.

Byl dlouholetým kronikářem své rodné obce Křesetice (i když 50 let bydlí v Kutné Hoře) a jako „historik – amatér“ se zajímá především o historii uniformovaných sborů spadajících pod rezort Ministerstva vnitra ČR (policie, četnictvo, hasičstvo). V roce 2002 sepsal „Kroniku hasičstva Kutnohorska“, která je v péči Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře-Sedlci.

Přejeme panu Mojmíru Šourkovi hodně zdraví a spokojenosti jménem všech hasičů.

Jaroslav Dušek