„S městskými penězi to bylo vždycky složité, protože jde o částky, které jsou pro městskou pokladnu významné. Ale dostavba zimního stadionu v příštím roce začne,“ slíbil Ivo Šalátek.

Ten počítá i s dotacemi z Evropské unie. „Letos už jsme předpokládali, že bychom evropské peníze čerpali mimo jiné i na dostavbu zimního stadionu, která je projekčně připravená. To se ale nepovedlo a nedovedu si představit, že by Česká republika dva roky po sobě nečerpala finanční prostředky z evropských fondů. V příštím roce se minimálně s první etapou začne,“ zdůraznil starosta Ivo Šalátek a doplnil: „To nejdůležitější je oprava chladící technologie a ledové plochy. Uvidíme, kolik peněz se nám podaří z evropských zdrojů získat. Pokud objem peněz bude dostatečný, tak zimní stadion dostavíme celý.“

Podle Ivo Šalátka představuje první etapa dostavby zhruba čtrnáct milionů, další dostavba pak asi milionů padesát.