Tohoto velmi aktivního člověka nezná každý jménem, ale většina rodičů s malými dětmi v Kutné Hoře ví, že to je právě on, kdo učí jejich děti prvním krokům na bruslích. Tuto činnost dělá už dlouhou řadu let a rukama mu za tu dobu prošly stovky dětí, i jejich rodičů.

Jiří Kopecký je matador kutnohorského hokeje, jeho hráčem se stal už v roce 1957. I díky němu byla vybudována, a v roce 1980 zprovozněna, umělá ledová plocha. Následně se stal trenérem mládeže, byl také prvním porevolučním předsedou hokejového klubu, tehdy nově pod názvem TJ Stadion Kutná Hora.

Jiří Kopecký je tedy s kutnohorským klubem spjatý nejen dlouho, ale hlavně patřil a pořád paří mezi aktivní členy, kterým není lhostejný stav klubu a volný čas nejmladších Kutnohoráků.

„Jménem našeho klubu proto přejeme panu Kopeckému nejen pevné zdraví, ale i chuť do života, stejně jako energii, kterou pořád předává a pořád chce předávat našim dětem,“ sdělilo vedení SK Sršni Kutná Hora. S blahopřáním se připojuje i sportovní redakce Kutnohorského deníku.