„Ubytování bylo zajištěno v chatkách, pro technické zabezpečení jsme si vypůjčili vojenský „velitelský“ stan a k dispozici byla sportoviště, která areál poskytuje,“ nastínil podmínky manažer mládeže TJ Stadion Zdeněk Jelínek.

Místo soustředění bylo záměrně vybráno v blízkosti Kutné Hory, aby mohli hráči využít vlastní ledovou plochu. Tréninkový plán proto obsahoval nejen tradiční suchou přípravu, ale také tu „ledovou“.

Suchá znamenala pro hráče a hráčky (od přípravky po starší žáky má Stadion celkem čtyři hráčky) značnou fyzickou námahu, „ledová“ pak standardní tréninkovou přípravu. To všechno bylo již tradičně okořeněno olympijským turnajem smíšených družstev, do kterého byly zapojení i jejich kapitáni - trenéři. Nechyběli ani oblíbené disciplíny jako nošení trenérů, „štafetový“ skok do dálky a spousta dalších. V některých dominovali starší hráči, v některých naopak byly přínosem ti nejmenší z týmů.

Ve čtvrtek proběhl táborák, kdy si děti opekly vuřty a pak už následovala nedílná součást každého soustředění a tou je pasování nováčků. „Mezi Sršně jsme tak přivítali všechny hráče přípravky a několik hráčů staršího ročníku,“ vysvětlil Jelínek.

Spokojenost se soustředěním je. „Počasí, podobající se svojí proměnlivostí spíše dubnovému, způsobilo drobné úpravy v celém plánu soustředění, stihli jsme však vše a věřím, že ke spokojenosti nejen mé, ale také všech jeho účastníků,“ liboval si Zdeněk Jelínek.

„Za velmi podařený průběh děkuji všem hráčům, kteří se zúčastnili letošního soustředění, jejich rodičům, že je všechny včas dopravili, vším potřebným vybavili a zase v pořádku odvezli. Děkuji také všem zúčastněným trenérům, jejich asistentům a vedoucím mužstev, kteří na úkor své dovolené strávili týden s hráči a také těm, kteří přes pracovní zaneprázdnění našli alespoň dva, tři dny a byli s námi. Jmenovitě jsou to – Michal Procházka, Jarda Eisenhammer, Tomáš Brich, Fanda Plíhal, Vláďa Zíka, Roman Wagenknecht, Franta Coubal, Braňo Hríbik, Ilka Jelínková, Jirka Tvrdík a Karel Květ. Můj největší dík patří zejména Pavlovi Sirotkovi, který připravil sportovní plán celého soustředění a také jeho ženě Martině, která ho musela oželet, když vše připravoval,“ děkoval s úsměvem Zdeněk Jelínek.

Nábor

Pokud má váš syn či dcera zájem a chce hrát hokej, obraťte se na trenéra přípravky p. Michala Procházku. Telefon: 736 443 637, e-mail: prochy@khnet.info

www.srsnikh.cz