Vystřídaly se čtyři kategorie přednášejících žáků.V první kategorii dětí z 2. a 3. třídy zvítězili Anna Žáčková a Jan Dvořáček.Ve druhé kategorii si zasoutěžili žáci ze 4. a 5. třídy a vyhráli Eva Che Tian Wen a Vilém Dvořák. Ze 6. a 7. třídy se nejlépe umístila Renata Vindušková a Barbora Semotánová.V poslední kategorii žáků z 8. a 9. třídy postoupily do oblastního kola recitační soutěže Markéta Spálená a Šárka Chvalovská.