Koncert se konal v bývalém hostinci U Nováků. Odpolední sál se naplnil lidmi a dobrou zábavou. Profesionální kapela Březovanka, muzikantský humor a zpěv celého publika se smísil v úžasně krásnou a pohodovou atmosféru. „Všichni se opravdu dobře bavili a to byl hlavní důvod celé akce – udělat radost. „Pokud se nám to podařilo, máme my radost dvojnásobnou,“ dodala Monika Kozohorská.

Velké poděkování patří podle jejích slov Janu Novákovi, který organizátorům vyšel ochotně vstříc a zapůjčil prostory bývalého hostince. „Děkujeme všem, kteří nám pomohli celou tuto akci zrealizovat,“ uzavřela předsedkyně.