V úvodu setkání se zasloužené pozornosti diváků těšila Eva Marková, která z rukou ředitele místního gymnázia a střední pedagogické školy Zdeňka Sejčka převzala ocenění in memoriam pro svého manžela Milana za celoživotní přínos kulturnímu životu města. „Měla jsem slzy na krajíčku. Kdyby ji můj muž dostal zaživa, jistě by ho to potěšilo více, než když mu to nyní dám k urně,“ uvedla Eva Marková. „Své práci se věnoval poctivě a jako učitel českého jazyka a dějepisu předával žákům své vědomosti s láskou. A podobně tomu bylo také v případě různých přednášek, vernisáží a hudebních čtvrtků v bývalém evangelickém ústavu, které uváděl,“ vzpomněla na profesora Milana Marka jeho manželka.

Letošního sedmého pokračování literární soutěže se zúčastnilo osmadvacet autorů, z nich pak čtyři soutěžili v obou kategoriích. Celkem tedy obě poroty hodnotily dvaatřicet příspěvků, shodně po šestnácti v poezii i v próze. „Zaměřili jsme se na styl, formu, originalitu, působivost. Ke škodě byly gramatické kiksy, nebo když některé básně působily uměle. Letos jsme se vzácně shodli,“ shrnula odbornice na poezii Lucie Chudobová s tím, že hodně autorů vyznává volný verš, a tak v módě příliš nejsou rýmy, ani témata o lásce.

Vítězné práce představili formou divadelních scének studenti druhého ročníku Pedagogického lycea v Čáslavi a také je obsahuje sborník s kresbami od Kláry Hrubé.

Ocenění autoři

Poezie – hlavní cena poroty: Jindra Lírová, Zdenka Líbalová, Marta Francová, čestné uznání: Delicie Nerková, Taťána Nováková, Jana Pilařová.

Próza – hlavní cena poroty: Iveta Vrbová, Bohumír Procházka, Hana Bendová, čestné uznání: Hana Kobulejová, Delicie Nerková.