Ve jmenovaných objektech jsou také připraveny komentované prohlídky aktuálně probíhajících výstav. Zároveň na Hrádku proběhne již šestý ročník Burzy knih a sběratelských artefaktů. Každoročně je i o tuto část programu velký zájem, o čemž svědčí velký počet návštěvníků i jejich spokojenost s nákupem.

Na Hrádku mohou návštěvníci navštívit za symbolické vstupné nejen okruh I. – Město stříbra a dále výstavu Zachráněné poklady barokního malířství a novou výstavu Co nového v muzeu? Tato výstava je otevřena od 26. října a každoročně představuje nové zajímavé přírůstky ve sbírkách muzea. Autorem výstavy je Josef Kremla a jeho komentovaná prohlídka začne ve 14 hodin na Hrádku.

Z hudební dílny Piccoli v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
OBRAZEM: Rodiny s dětmi roztančily o víkendu Galerii Středočeského kraje

V Kamenném domě budou mít návštěvníci možnost navštívit všechny prostory tří stálých expozic včetně dvoupatrových předhusitských sklepů a prohlédnout si třeba originální prvky kamenické výzdoby kutnohorských památek, které byly sejmuty při jejich rekonstrukci. Celoroční výstavou Černé řemeslo – kováři a zámečníci na Kutnohorsku provede její autorka Kateřina Vavrušková v dobovém kostýmu ve 13 hodin. Pro děti jsou k výstavě připraveny pracovní listy.

V Tylově domě jsou k vidění dvě malé stálé expozice – jedna je věnovaná J. K. Tylovi, druhá kutnohorskému podzemí. Aktuální výstava s názvem Za kutnohorskými výtečníky II., která představuje dvě významné, s Kutnou Horou související osobnosti Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela, potrvá již pouze do 30. října. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost výstavu zhlédnout a v 11 hodin se navíc dozvědět další zajímavé informace během komentované prohlídky se autorem výstavy Josefem Kremlou.

Edita Dvorská