Minulý rok jste ještě nezpívali, co se od té doby změnilo?

O účasti v projektu jsme uvažovali už v loňském roce, ale nakonec jsme se nestihli přihlásit. Letos jsme s přihlášením neváhali

S přípravou takového zpívání je hodně práce. Jak se na letošní ročník chystáte?

Spojili jsme dvě akce v jednu. 10. prosince pořádáme na naší škole také Den otevřených dveří od 16:00 do 18:00 hodin, který vyvrcholí společným zpíváním koled před školou.

Na co se tedy návštěvníci mohou těšit?

Na Den otevřených dveří se chystají jak učitelé tak děti. Pro předškoláky, ale i větší děti i jejich rodiče a všechny, kteří se budou chtít jen do školy přijít podívat, budou připraveny různé výtvarné dílny, budou se vyrábět vánoční dekorace, budeme si připomínat vánoční zvyky a tradice. Ukážeme si, jak se slaví Vánoce v Británii, v Rusku a Německu, budeme prezentovat interaktivní metody, chemické pokusy, v tělocvičně budou ti nejmenší předvádět pásmo koled, básniček, písniček, zahrají dětský minimuzikál Červená karkulka, budeme nabízet vánoční dobroty (vánočka, závin, německá štola, čaj z ruského samovaru…), pro malé sportovce bude připravena překážková dráha a pro odvážlivce Stezka světel. Vše vyvrcholí společným zpíváním koled před školou v 18:00

Zkoušíte koledy předem a nebo vše necháváte „na improvizaci" na místě?

Všem vyučujícím byly rozeslány texty koled, které se budou zpívat, aby je s dětmi nacvičili. Texty budou k dispozici i příchozím návštěvníkům, nácvik probíhá při hodinách hudební výchovy.

Jakou odhadujete účast?

Jsme v očekávání, kolik dětí se svými rodiči skutečně dorazí. Pozvánky na akci jsme rozeslali na všechny kutnohorské školy i do médií, pozvali jsme samozřejmě i vedení města – uvidíme, zda pan starosta bude mít čas.

Kdo je u vás sbormistr a kdo má vše na starosti? Podílí se na konání více lidí?

Hlavním iniciátorem a zároveň organizátorem jsem já, jelikož sama učím hudební výchovu i ráda zpívám. S nácvikem v nižších třídách samozřejmě pomáhají i učitelé na 1. stupni a Pavla Devátá.

Bude u Vás zpívat starosta, někdo další ze zastupitelstva nebo nějaká další osobnost?

O spolupráci jsme požádali pana Zdeňka Jeřábka ze skupiny V.I.P., který nám pomůže i s ozvučením celé akce a podpoří nás i se svými kolegy zpěvem. Doufejme, že nám bude přát počasí a přijde nás podpořit co nejvíce lidí, abychom si mohli společným zpěvem zpříjemnit adventní podvečer.

Plánujete letos ještě další podobné zpívání?

Samozřejmě, toto není jediné zpívání na naší škole. 12. prosince od 9:45 hodin v tělocvičně školy proběhne již 6. ročník pěvecké soutěže Caruso show. Na ni se poctivě připravuje 21 statečných zpěváků, zazní populární písně a to nejen českých interpretů, ale i hity z repertoáru Adele, Celine Dione, One Direction. Určitě ať se přijdou všichni podívat.