Tohoto festivalu se zúčastnili ještě Dechová hudba Táboranka z Košťálova z Podkrkonoší, s kapelníkem Jiřím Jínou, a mládežnická moravská Mladá muzika ze Šardic, s uměleckým vedoucím a dirigentem Romanem Kohoutkem.

Úvodní slovo měli muzikanti Věnovanky - zpěvák Oldřich Košťál s kapelníkem Václavem Musílkem. Ten také poděkoval všem přítomným za podporu svou přítomností na tomto festivalu, zmínil se i o sponzorech a popřál všem hezkou zábavu.

Jako první zahrála Mladá muzika, se kterou zpívaly Ema Cimišová, Ivana Kopřivová, Jana Jetelinová a také Lenka Švadlenková s Leou Konečnou, které obstaraly i moderování. Tyto dívčí zpěvačky doplnil ještě Štěpán Vašíček.

Mladá muzika hrála výborně a dostalo se jí patřičného uznání potleskem zaplněného divadla.

Dalším vystoupením pokračovala Táboranka, kde s kapelníkem zpívala jeho žena Vlaďka a jejich syn Hynek. Ty ještě doplnil další zpěvák Karel Stříbrný. Zajímavostí této kapely je to, že jejich základem je rod Jínových, když zde účinkuje kapelník s manželkou a jejich pět dětí, což je obdivuhodné.

Předpoklad dalšího růstu

Závěr patřil domácí pořadatelské Věnovance, se kterou zpívali mimo Oldřicha Košťála ještě Klára Bucková, Petra Zikmundová a Lukáš Lázňovský. Tato kapela zahrála skladby českých a moravských autorů a přesvědčila, že ocenění, kterých v minulosti dosáhla jak doma, tak i v zahraničí, nebyly náhodné. Kapela dosahuje věkového průměru 24 let a je proto předpoklad jejího dalšího růstu.

Konečné slovo a poděkování kapelníka Václava Musílka patřilo všem přítomným a také všem, co mu pomáhali s přípravou na tento festival a pozval nás také už na příští 2. ročník, který by měl být v neděli 7. dubna 2019 rovněž v Dusíkově divadle.

Karel Novotný