„Naše první setkání proběhlo v říjnu roku 2012 v čestínské sokolovně. Hlavní myšlenkou tohoto kroužku bylo stmelit místní děti. Ze začátku chodilo osm dětí, ale skupina se postupně zvětšovala. Naším cílem bylo secvičit divadlo ke Dni matek,“ uvedli vedoucí divadelního kroužku Klára Loudová, Martin Verner a David Slavíček, kteří v této sestavě kroužek vedou od roku 2015.

Diváci tuto neděli viděli představení nazvané Láry a Fáry.  „Odměnou za výkon dětských herců byl potlesk publika a také pohoštění a květiny, které pro ně připravil Obecní úřad v Čestíně,“ dodalo trio vedoucích.

Děti ovšem nejsou vedeny pouze k divadlu. „Vyrábíme z keramické hlíny, malujeme, sportujeme, jezdíme na výlety na kolech. Na lodích sjíždíme Sázavu ze Zruče do Kácova nebo z Kácova do Českého Šternberka. Navštívili jsme Pohádkový les u Sionu, včelí farmu a mnoho dalších míst,“ vyjmenovali vedoucí.

Kroužek je v Čestíně oblíbený. „Od roku 2012 prošlo kroužkem na padesát dětí. Daří se nám dostat děti od počítačů a zabavit je jinak. Každoročně připravujeme ke Dni matek divadelní představení na pohádkové motivy,“ řekli vedoucí.

Kroužek se schází každou sobotu od 10 do 12 hodin. „Krásné je vidět na dětech jejich pokroky. Děti s námi spolupracují a přináší svoje náměty. Už se nestydí, mluví, zpívají, nemají trému. To je pro nás největší odměnou. Vidíme, že naše snažení není zbytečné,“ zakončili Klára Loudová, Martin Verner a David Slavíček.