Řezbářství je úžasný kumšt. Málokteré umělecké řemeslo se více dotýká přírody a málokteré řemeslo více podléhá jejím vrtochům. Tradice, která přetrvala staletí.

Báječnou možnost nakouknout pod ruce uměleckých řezbářů nabídlo po několik dní první Ratajské Dřevosochání. Sympozium, které do Posázaví přivedlo pět sochařů, kteří tam v rámci tří dní vytvořili díla pro expozici zámku v Ratajích.

Otcem zajímavé a milé akce je Jiří Vorlíček, rodák z Ratají, zakladatel muzea motorových pil na zámku v Ratajích, reprezentant v dřevorubeckých soutěžích a organizátor dřevorubeckých akcí.

„Myšlenka uspořádat dřevosochání se zrodila v minulém roce, kdy jsme otevírali muzeum motorových pil. Jedná se o doprovodnou akci muzea. Témata, která jsme sochařům zadali, jsou o přírodě, o místním kraji. A výsledky jejich práce jsou nyní vystaveny v Rytířském sále místního zámku," shrnul Jiří Vorlíček s tím, že akci uspořádal společně s městysem Rataje nad Sázavou.

On sám se však za dřevosochaře nepovažuje. „Dřevosochání se mi hodně líbí, tak jsem to zkusil i tady doma. Já vám udělám úly s přesností na dva milimetry, ale dělat sochy, to ve mně není. Tady je prostor pro jiné. Mým cílem je dělat úly, protože jsem včelař. Ale abych vystoupil na veřejnosti, to se mi klepou ruce," řekl s úsměvem Jiří Vorlíček.

Pět dřevosochařů Hubert Barták, Ivan Šmíd, Ladislav Sedláček, Stanislav Cibulka a Martin Ospalík tak od čtvrtka do soboty tvořili v zámeckém areálu díla na témata Voda je život, Řeka čaruje a Člověk a příroda.

Jako materiál jim posloužila stoletá lípa z Ratají, která byla pokácena v říjnu minulého roku. I v tom spočívalo symbolické spojení soch s místním krajem.

Na vernisáž sympozia, která se konala v sobotu odpoledne na zámku v Ratajích, dorazila více než stovka lidí. Zlatým hřebem programu, moderovaného oblíbeným Standou Berkovcem, sice bylo vyhlášení a ocenění mistrů sochařů, ale neméně zájmu získal host Jiřího Vorlíčka, znalec dřeva Josef Mrňák.
Kolem jeho stolu s exponáty exotického dřeva nejen z pralesů Amazonie se shlukovaly skupinky nadšených posluchačů. Ke každému dřevu odvyprávěl úžasný příběh. Víte, že amazonské dřevo nemá letokruhy, pod kterým stromem v Kongu si určitě neustlat, a jak vypadá nejdražší dřevo na světě?

Kdo navštívil Ratajské Dřevosochání 2012 je o pár kubíků poznatků a zážitků bohatší. Snad byly položeny základy jedné úžasné novodobé tradice.