„Oslava svátku sv. Jakuba začne již tradičně v sobotu večer ve farním kostele koncertem, při němž zazpívá Eva Štruplová a na varhany zahraje Pavel Černý,“ prozradila Julie Němcová z kutnohorské farnosti.

Oslavy budou pokračovat v neděli ráno slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Mluvené slovo při mši doprovodí svým zpěvem účastníci Letního semináře Klubu sbormistrů s varhaníkem Jiřím Kuchválkem. Po bohoslužbě se sváteční dění přesune na plácek kolem lípy před arciděkanstvím, kde bude připraveno občerstvení s dobrotami z farní kuchyně a jazzové hudební posezení.

Tylova herecká škola natáčela film na Kaňku
Tylova herecká škola natáčela film na Kaňku

Program oslav ale pamatuje také na děti. Ty se společně s rodiči mohou těšit na Houpací pohádky v podání Studia DAMÚZA. Na své si ale přijdou i milovníci historie, pro které bude v kostele sv. Jakuba dopoledne i odpoledne připravena komentovaná prohlídka fresek z 15. století, ve farním sále arciděkanství pak ještě přednáška Jitky Jonové na téma Církev a stát v době První republiky. Svátek se uzavře slavnostními nešporami v kostele sv. Jakuba. Podrobný program lze nalézt na webu farnosti.

Oslavy svátku sv. Jakuba se v Kutné Hoře pravidelně konají vždy o víkendu předcházející svátku tohoto patrona, který připadá na 25. července. Zcela výjimečný byl loňský ročník oslav. Tehdy totiž přítomní poprvé spatřili nový zvon Jakub Maria, kterému v neděli požehnal královéhradecký biskup Jan Vokál.

Na hlas zvonu, který byl v květnu 2017 odlit zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem v nizozemském Astenu, si pak ale Kutnohořané museli počkat až do října. Teprve tehdy byl zvon unikátní historickou metodou vyzdvižen do severní svatojakubské věže.

Letos návštěvníci oslav muset čekat nebudou. Slavnostní zvonění novým zvonem je totiž naplánováno na neděli v pravé poledne.

Koncert kapely Keks ve Zruči nad Sázavou
Zručský dvůr zaplnili fanoušci skupiny Keks