Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze pořádá ve spolupráci s Vidofilm studiem Kutná Hora a s městem Kutná Hora slavnostní premiéru 4. dílu filmové kroniky Kutná Hora ve 20. století: 1975 – 1989, která proběhne v pondělí 13. únoraod 16 do 18 hodin v Tylově divadle.
Po skončení projekce následuje neformální setkání u číše vína.

Filmová kronika „Kutná Hora ve 20. století“ je dokumentem o životě města a blízkého regionu, jak jej v průběhu let svými kamerami zaznamenali kutnohorští filmoví dokumentaristé nebo samotní občané.

Autorem a vedoucím projektu filmové kroniky je dokumentarista Bohuslav Kučera, projekt finančně podporuje město Kutná Hora, Česká spořitelna a nadace Kutná Hora – památka UNESCO.

Klub rodáků a přátel Kutné hory si klade za cíl pečovat o odkaz minulých generací a o zachování kulturního a myšlenkového dědictví vztahujícího se ke Kutné Hoře a připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory i široké veřejnosti mimo Kutnou Horu. Tím chce mj. posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací.

Na premiéru 4. dílu filmové kroniky naváže v březnu t.r. seminář v cyklu „Historie – učitelka života“ na téma život na malém městě v éře budování socialismu. Uvítáme vaše osobní vzpomínky, které je možné případně zveřejnit i v místním tisku, jakož i doporučení na osobnosti, které by se na semináři mohli aktivně podílet (tel. kontakt 603 800 294).

Premiéra 5. dílu filmové kroniky Kutné Hory, který zachycuje sametovou revoluci a období po roce 1989, je plánována na podzim letošního roku a bude volně spojena s oslavami 17. listopadu. I na tuto projekci naváže seminář v cyklu „Historie – učitelka života“ na téma budování kapitalismu v Kutné Hoře.