Jedna ze studentek poděkovala za obě třídy: „Děkujeme rodičům, jejichž zásluhou tady dnes stojíme. A také našim učitelům a učitelkám. Především třídním učitelkám obou tříd. Mgr. Janě Krejčíkové a RNDr. Ivě Čechové. A také našemu řediteli Mgr. Davidu Tichému. A rozhodně nemůžeme zapomenout na bývalého ředitele PaedDr. Zdeňka Sejčka!“

„Na našem maturitním plese vám ukážeme naši tvář, nespoutanou školním řádem,“ dodala další studentka.

Večer začal předtančením dětí ze Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka z Čáslavi, poté maturanti předvedli nástup a ples pokračoval slavnostní chůzí po červeném koberci. Studenti si užili tradiční stužkování a učitelům a především rodičům poděkovali tancem. 

Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi tvoří dvě součásti. Gymnázium, které je osmileté a čtyřleté, a Střední odborná škola pedagogická. Na ní se vyučuje předškolní a mimoškolní pedagogika a druhou částí je pedagogické lyceum. Gymnázium Čáslav bylo založeno v roce 1880, Střední odborná škola pedagogická Čáslav v roce 1975. V posledních letech má škola přibližně 500 studentů.