Oslavy přilákaly díky pěknému počasí spoustu návštěvníků, především z řad dětí. „Děti se seznámily vůbec s činností hasičů, pěkný zábavný program si pro ně připravili také skauti a modeláři, u kterých si pohrály s letadélky," popsal spokojeně velitel jednotky SDH Vrdy Ludvík Heizer.

Hasiči v minulosti uctili Aloise Jiráska

Sdružení dobrovolných hasičů se ve Vrdech zformovalo před 130 lety v roce 1884. Na vzniku sboru se podílel tehdejší starosta obce Václav Vančura a rolník Čeněk Horák. Ještě v témže roce, kdy byl sbor založen, dokázali starosta i Čeněk Horák vycvičit jeho členy a v následujícím roce se sbor již stal členem hasičské župy čáslavské.

Téměř všichni hasiči z Vrdů se později v roce 1930 zúčastnili pohřbu českého spisovatele a historika Aloise Jiráska.

Oslavy 130. výročí vzniku SDH Vrdy

Příznivé vyhlídky do budoucna

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Vrdy pětadvacet členů. Starostou sboru je František Ferus. „Dobráci" se podílí nejen na pořádání kulturně společenských akcí v obci, kam spadá například pálení čarodějnic nebo pořádání plesu, ale zejména na likvidaci požárů a následků dalších přírodních katastrof. Vedení obce a občané samotní ocenili například jejich pomoc při loňských povodních. „Vážím si jejich pomoci při loňských záplavách. Myslím si, že práce sboru bude potřeba i v budoucnu," sdělil starosta Vrdů Josef Herout.

Jediné, co aktuálně dobrovolným hasičům z Vrdů schází, je vlastní zázemí v podobě hasičské zbrojnice. Jak však uvedl starosta Josef Herout, měli by se hasiči v budoucnu dočkat, výstavba zbrojnice je na seznamu jejich dlouhodobých plánů. „Našim hasičům přeji co možná nejméně zásahů a co možná nejvíce nových, nejlépe mladých, členů. Byl bych rád, pokud by se obci podařilo alespoň částečně obnovit chátrající techniku," dodal Josef Herout.

„Nyní se těšíme na nové hasičské auto."

Velitel jednotky při Sboru dobrovolných hasičů Vrdy Ludvík Heizer se mezi hasiče dostal před bezmála třiceti lety. Co by si vrdští hasiči nejvíce přáli?

Co vám udělalo v poslední době s ostatními hasiči největší radost?

Největším úspěchem, co nám udělal radost, byl příslib, že dostaneme nové hasičské auto.Oslavy 130. výročí založení SDH Vrdy: velitel jednotky Ludvík Heizer

Co naopak vám a ostatním hasičům nyní tak trochu schází?

Nejvíce nám schází pořádné zázemí v hasičské zbrojnici. Zbrojnici sice máme, ale malou, která je pro nás nevyhovující. Máme ale přislíbeno od obce, že do dvou let bychom měli mít novou zbrojnici hotovou.

Motivujete případné nové členy již od dětského věku?

Získávání dětí a práce s nimi je důležitou součástí naší práce, na kterou se chceme blíže zaměřit. Momentálně jsme získali pro tyto účely lepší prostory ve staré mateřské škole.

Je náročné získávat nové členy?

Při dnešní ekonomické situaci je náročné mít nějaký koníček, takže chceme získat nové členy a ukázat jim, že se nemusí za vše platit, ale že lze něco smysluplného dělat i dobrovolně.

Co vás se sborem nyní čeká?

Jsou to především okrskové závody, na které se připravujeme.

Co byste sboru popřál do dalších let?

Popřál bych nám především, aby se nám pro naši práci dařilo získávat stále nové členy, aby se rozvíjela naše práce s dětmi a bylo pokud možno málo požárů.