Díky stavebním úpravám byly prostory infocentra rozděleny na dvě samostatné části – infocentrum a rozšířené toalety, na které se vchází zvenčí přes turniket.

Infocentrum přizpůsobí svou otevírací dobu návštěvním hodinám chrámu sv. Barbory tak, aby se turistům dostával potřebný komfort. 

Informačnímu centru včera slavnostně požehnal arciděkan Jan Uhlíř, přítomni byli i starosta Kutné Hory Ivo Šanc nebo místostarostka Dana Vepřková.