Benefiční ples ale není zdaleka jedinou aktivitou tohoto sdružení. „Realizujeme spoustu dalších projektů, například výuku plavání pro handicapované, závody Kutnohorská vlnka, integrovaný výlet do Babiččina údolí, projekt Aktivity pro pečující osoby a odlehčovací službu. Díky patří mimo jiné i Městu Kutná Hora, které je dlouhodobě podporuje,“ dodala Hnátová.

Ples, který ve městě tradičně otevírá plesovou sezonu, organizátoři letos nemohli uspořádat v Kulturním dom Lorec. rozhodli se proto pro „obývákovou“ on-line variantu.

Zdroj: Youtube