MALEŠOV

kostel svatého Václava
24. prosince 22.00 hodin
„Půlnoční” .

KUTNÁ HORA

26. prosince 15.30 hodin
Tradiční Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v chrámu Svaté Barbory. USPS Tyl Kutná Hora, varhanní doprovod Václav Uhlíř.


BOHDANEČ

24. prosince 16.00 hodin
Kostel Zvěstování Panny Marie
Štědrovečerní mše svatá - bohoslužba slova. Celebruje bohdanečský rodák pan profesor Karel Pompe, varhany Jan Veleta.

26. prosince 15.00 hodin
V kostele Zvěstování Panny Marie se koná Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání Želivského sboru, řídí Petr Žák a orchestr Pražských umělců včetně varhan, diriguje František Štěrbák. Srdečně je zvána široká veřejnost.

ZRUČ NAD SÁZAVOU

24. prosince 24.00 hodin
Štědrovečerní půlnoční mše svatá s koledami v kostele Povýšení svatého Kříže.
25. prosince 12.00 hodin
Boží hod vánoční - mše svatá s koledami v kostele Povýšení svatého Kříže.
26. prosince 9.00 hodin
Druhý svátek vánoční - mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže.
27. prosince 16.00 hodin
Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty - mše svatá a požehnání vína v kostele Povýšení svatého Kříže.
28. prosince 16.00 hodin
Svátek svatých Mláďátek - mše svatá a požehnání dětí v kostele Povýšení svatého Kříže.

ČERVENÉ JANOVICE

24. prosince 22.00 hodin
Bohoslužba slova - povede Josef Poživil, zazpívá místní pěvecký sbor.

25. prosince 11.00 hodin
Mše svatá.

MALÍN


24. prosince 16.00 hodin
Vánoční mše v Kostele Svatého Štěpána.
24. prosince 23.00 hodin
Půlnoční mše v Kostele Svatého Jana a Pavla.