Hlavním cílem sdružení Cesta životem bez bariér je odstranění překážek pro volný pohyb dětí v Základní škole Jana Palacha.

K bezbariérovosti zařízení chybí stále ještě pár úprav. A tak hledají lidé ze sdružení možnosti zdrojů finančních prostředků. Již se podařilo získat granty od soukromých společností, podporu poskytla také kutnohorská radnice, ale i některé obecní úřady.

Přispět však může i široká veřejnost. Třeba tím, že se zúčastní benefičního plesu, který se uskuteční 1. prosince v Lorci. „Ta myšlenka už vznikla vloni. Nejdříve jsme zkusili to udělat jako ples školy,“ zmínila Petra Hnátová ze sdru〜žení Cesta životem bez bariér. Právě úzká spolupráce se školou umožňuje fungování sdružení a realizaci projektů.

A na co se mohou prvního prosincového večera návštěvníci benefice? Hlavním hostem večera jsou manželé Václav a Eva Hudečkovi, kteří přijdou po svém vystoupení v Tylově divadle. „Je to pro nás velká pocta,“ konstatovala Petra Hnátová, ale konkrétní náplň jejich vystoupení neprozradila.

Představí se i taneční kroužek Hany Třískalové, sportovní aerobic Jitky Brachovcové, taneční skupina Step s choreo〜grafií nazvanou Madonna mix a Taneční klub Chvaletice.

Výtěžek z plesu bude zdvojnásoben nadací Lety divoké husy maximálně však do výše čtyřiceti tisíc korun. Vstupné činí sto padesát korun, ale lidé si mohou koupit i takzvané pomáhačky v hodnotě padesát, sto, sto padesát a dvě stě korun. „Získaných peněz bude použito na úpravu bezbariérovosti,“ zdůraznila Petra Hnátová. Plánují vybudovat toaletu v jídelně a dveře do družiny. „Nájezdovou rampu už tam máme. Ale dveře jsou úzké s vysokým prahem. Je třeba tam dokončit přístup,“ popsala Petra Hnátová. Právě v těchto prostorách by v příštím kalendářním roce měla vzniknout poradna zaměřená na osoby s postižením.

Další část se využije na plavání postižených, které zahájili dobrovolníci ze sdružení již v září. „Potřebujeme drobné pomůcky, neopreny, plastové židle, abychom nemuseli děti nosit v náručí,“ vysvětlila. Vozíčkář se také těžko dostává do bazénu, protože z hygienický důvodů nemůže přejet po areálu. Jedna plastová židle stojí zhruba tři a půl tisíce korun a speciálně upravená na způsob vozíčku by se měla vejít do částky deset tisíc korun.

Neopreny využijí instruktoři, kteří cvičení provádí v rámci dobrovolnosti. Další men〜ší neopreny pak budou sloužit dětem, aby po delším čase v bazéně neprochladly.