Z historie

První písemná zpráva o Bílém Podolí, které existovalo již dříve, pochází ze zakládací listiny města Ronova nad Doubravou z roku 1307. Tam je psáno: „Oldřich z Lichtenburka (Lichnice) povolal k sobě na pomoc rychtáře Gottfrieda z Podolí, aby přivedl lid k založení města Ronova nad Doubravou.“ Za pravdu nám dává podobnost tvaru náměstí obou městysů.

Prvním známým majitelem Podolí byl až do roku 1393 Markvart z Wartenberka, pak je daroval král městu Čáslavi. Pak se vlastnictví měnilo, až roku 1658 Podolí získal Bernard František, který získal v roce 1687 pro Bílé Podolí právo výročních trhů a zároveň byla ves povýšena na městečko. To roku 1695 přešlo do majetku Michaela hraběte z Thunů a Hohensteinů. Nová vrchnost, Thunové, měla Bílé Podolí v držení 153 let tj. do roku 1848. Od té doby podléhal městys Bílé Podolí úředně okresnímu úřadu v Čáslavi. V roce 1859 je Bílé Podolí zařazeno mezi zemská města.

Současnost

Bílé Podolí má dešťovou kanalizaci, vodovod, plynofikaci, základní školu (nižší stupeň) a mateřskou školu a poštu. Celkový počet obyvatel vvšech tří částí je 572.

Pár dat z kroniky obce

  • 1540 povoleny výroční trhy Ferdinandem I.
  • 1898 vznik SDH
  • 1896 otevřena dvoutřídní škola
  • 1897 vzniká Čtenářsko–hospodářská beseda
  • 1951 otevřeno fotbalové a dětské hřiště
  • 1960 vznik mysliveckého sdružení

Program

Pátek 28. září
14 - 18 hodin: výstava fotografií a historie obce ve škole
16.30 - 18 hodin: mistrovské utkání FC Bílé Podolí versus SK Rejšice
19 hodin: světelné efekty


Sobota 29. září
10 hodin: městečko: zahájení oslav, projev starosty, vysvěcení praporu a slavnostní průvod obcí s účastí dechového orchestru a mažoretek
10.30 - 14 hodin: výstavka fotografií a historie obce ve škole, prohlídka ZŠ, MŠ, knihovny a areálu společnosti Sady, s.r.o.
12 hodin: kostel sv. Václava : Mše svatá /housle a varhany /
12 hodin:1 hřiště: jarmark (stánky s ukázkami starých řemesel)
13 hodin: minifotbal žáků, zábavný program: mažoretky, aerobic
Po celé odpoledne bude hrát kapela TECHNICS

20 hodin: Kulturní dům: taneční zábava s předtančením Tanečního klubu Chvaletice