,,Naše dramatická činnost se netýká pouze dětí. Může se přidat každý, kdo má o divadlo zájem a chce nám pomoci. Pro letošní sezonu chystáme jeden opravdu veliký projekt, který zatím nechci více přibližovat. Dále se zaměříme na jednoduché scénky pro jednu i více postav, aby se členové rozehráli a hlavně sehráli. Chtěli bychom samozřejmě i zapracovat na plánovaném pohádkovém představení,“ řekla vedoucí souboru Šárka Sloupová.

Rozdíl mezi Budíkem a ostatními divadelními spolky je ten, že mezi členy nevládne pouze úcta a kolegialita, ale i přátelství.

,,Pro naši spolupráci je to velice důležité. Většina našich herců s divadlem teprve začíná a je nutné, aby se na podiu uvolnili. Když vedle nich budou stát kamarádi, je to podpora. Budou se cítit lépe. To neplatí jen pro začátečníky, ale i pro ty se kterými spolupracuji již delší dobu,“ podotkla vedoucí souboru.

Přesto to všechno Budík stále zůstává z velké části dramatickým kroužkem. Budoucí hvězdy divadelních prken i stříbrného plátna se zde kromě herectví tedy mohou naučit základy správného dýchání. Projdou hlasovými rozcvičkami. Navíc si zahrají i hry, na podporu rozvoje osobnosti.

,,Z tohoto úhlu pohledu je našim hlavním úkolem probudit v mladých lidech sebedůvěru a schopnost bez větších problémů reagovat v nejrůznějších životních situacích,“ dodala na závěr Šárka Sloupová.

Irena Blahníková