Velkolepě oslavili Kutnohořané výročí vydání Dekretu kutnohorského. Tento významný historický dokument, jehož přínos je v současnosti ovšem hodnocen spíše rozporuplně, podepsal král Václav IV. ve Vlašském dvoře téměř přesně před šesti sty lety. Stalo se tak 18. ledna 1409.

Příchozí uvítala ve středu večer v zasedací síni dvora Zuzana Kocourková v historickém kostýmu, která uvedla scénu, v níž diváci měli možnost zhlédnout historickou scénu podepsání dekretu přímo na vlastní oči. Postaral se o to herec Ochotnického spolku Tyl Miroslav Štrobl jakožto pobočník krále Václava IV. a radní Vladimír Košárek v roli samotného vladaře.

Poté následovala prohlídka Vlašského dvora, během níž obešli účastníci tento historický objekt kolem dokola. Navštívili při této příležitosti mimo jiné výstavnou komnatu svatého Václava, k jejíž historii podala poutavý výklad opět Zuzana Kocourková. „Zřejmě nejvzácnější součástí kaple je oltář, vyřezávaný z jednoho kusu dřeva. Tento exponát také reprezentoval naši zemi na první světové výstavě Expo v padesátém osmém roce,“ připomněla mimo jiné.

Překvapení na návštěvníky čekalo v jižním křídle, kde se nacházejí kanceláře městského úřadu. Výprava zde totiž „vyrušila“ starostu Kutné Hory z doby první republiky Ferdinanda Breuera. „Je hluboko po pracovní době, přicházíte snad kvůli nějaké důležité záležitosti?“ hněval se první muž města. Jeho role se velmi věrně zhostil k nepoznání nalíčený kutnohorský herec a pedagog Václav „Wendy“ Veselý. Obzvlášť zábavné bylo jeho setkání s nynějším starostou Ivo Šalátkem.

Po prohlídce zamířili hosté, mezi nimiž nechyběl například poslanec parlamentu Pavel Bohatec a náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková, na raut do preghauzu Vlašského dvora.

Od dvaceti hodin se konal koncert Talichova komorního orchestru a violoncellisty Jiřího Bárty v chrámu svaté Barbory. Předtím vystoupil s projevem arciděkan Jan Uhlíř a Miroslav Štrobl, který místní seznámil s textem Dekretu kutnohorského.