Soutěž obeslala zhruba třicítka mladých autorů. Tematicky bylo letošní klání zaměřeno na přírodu, architekturu, zdravý životní styl a osudové momenty v životě člověka. Slavnostní ocenění porotou vybraných prací se uskuteční 26. listopadu.